لطفا ابتدا با مراجعه به کنترل پنل وارد شوید سپس همین صفحه را 2 بار رفرش کنید
در صورتی که در کنترل پنل login هستید و این صفحه را 2 بار رفرش کرده اید و همچنان پیغام فوق را مشاهده میکنید مراحل زیر را انجام بدهید
ابتدا به کنترل پنل مراجعه کنید و بر روی درکمه خروج کلیک کنید تا خارج شوید
سپس همین صفحه کنونی را 2 بار رفرش کنید
دوباره به کنترل پنل مراجعه کنید و وارد شوید
هم اکنون 2 بار دیگر این صفحه را رفرش کنید