2011 The Voice

رده سنی  |   |  موزیکی واقعی  |  NBC  |  ساخت (USA)
6.6
IMDb Rate امتیاز:
     
IMDb Rate امتیاز: 6.6/10 از 10,747 نفر  
rotten Rate
rotten Rate 62% امتیاز کاربران: 2.8/5 از 11 نفر
rotten Rate 0% امتیاز: 2.8/10 از 0 منتقد   0 0
مناسب برای دانلود : هنوز تعیین نشده

چهار هنرمند و موسیقیدان معروف به دنبال صداهایی هستند که با تعلیم انها را به یک سوپراستار تبدیل کنند

روز پخش :

چهار شنبه ها

آخرین قسمت :

10 ساعت و 49 دقیقه پیش (S15E17 : Live Top 13 Performances)

قسمت بعدی :

13 ساعت و 10 دقیقه دیگر (S15E18 : Live Top 13 Eliminations)

کارگردان:

نویسنده:

دانلود تریلر
لینک های دانلود موجود
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 15
1 GBhttpX264SD / MKV / TBS
2 GBhttpX264720p / MKV / TBS
2 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
599 MBhttpX264SD / MKV / TBS
819 MBhttpX264720p / MKV / TBS
847 MBhttpX264720p /
314 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
385 MBhttpX264720p / 300MB /
202 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
182 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / BWBP
1 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
526 MBhttpX2641080p / 500MB / MKV / TBS
173 MBhttpX264480p / MKV / TBS
1 GBhttpX264SD / MKV / TBS
2 GBhttpX264720p / MKV / TBS
847 MBhttpX264720p /
622 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
385 MBhttpX264720p / 300MB /
400 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
182 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / BWBP
2 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
1 GBhttpX2641080p / 500MB / MKV / TBS
342 MBhttpX264480p / MKV / TBS
585 MBhttpX264SD / MKV / TBS
799 MBhttpX264720p / MKV / TBS
847 MBhttpX264720p /
309 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
385 MBhttpX264720p / 300MB /
199 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
182 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / BWBP
1 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
2 GBhttpX2641080p / MKV / WEB-DL / QOQ
517 MBhttpX2641080p / 500MB / MKV / TBS
170 MBhttpX264480p / MKV / TBS
1 GBhttpX264SD / MKV / TBS
2 GBhttpX264720p / MKV / TBS
847 MBhttpX264720p /
624 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
385 MBhttpX264720p / 300MB /
402 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
182 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / BWBP
2 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
2 GBhttpX2641080p / MKV / WEB-DL / QOQ
1 GBhttpX2641080p / 500MB / MKV / TBS
343 MBhttpX264480p / MKV / TBS
599 MBhttpX264SD / MKV / TBS
818 MBhttpX264720p / MKV / TBS
847 MBhttpX264720p /
316 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
385 MBhttpX264720p / 300MB /
203 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
182 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / BWBP
1 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
2 GBhttpX2641080p / MKV / WEB-DL / QOQ
529 MBhttpX2641080p / 500MB / MKV / TBS
174 MBhttpX264480p / MKV / TBS
1 GBhttpX264SD / MKV / TBS
2 GBhttpX264720p / MKV / TBS
847 MBhttpX264720p /
624 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
385 MBhttpX264720p / 300MB /
402 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
182 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / BWBP
2 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
2 GBhttpX2641080p / MKV / WEB-DL / QOQ
1 GBhttpX2641080p / 500MB / MKV / TBS
343 MBhttpX264480p / MKV / TBS
589 MBhttpX264SD / MKV / TBS
804 MBhttpX264720p / MKV / TBS
847 MBhttpX264720p /
311 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
385 MBhttpX264720p / 300MB /
200 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
182 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / BWBP
1 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
2 GBhttpX2641080p / MKV / WEB-DL / QOQ
521 MBhttpX2641080p / 500MB / MKV / TBS
171 MBhttpX264480p / MKV / TBS
1 GBhttpX264SD / MKV / TBS
2 GBhttpX264720p / MKV / TBS
847 MBhttpX264720p /
625 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
385 MBhttpX264720p / 300MB /
402 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
182 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / BWBP
2 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
2 GBhttpX2641080p / MKV / WEB-DL / QOQ
1 GBhttpX2641080p / 500MB / MKV / TBS
343 MBhttpX264480p / MKV / TBS
601 MBhttpX264SD / MKV / TBS
820 MBhttpX264720p / MKV / TBS
847 MBhttpX264720p /
316 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
385 MBhttpX264720p / 300MB /
203 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
182 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / BWBP
1 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
2 GBhttpX2641080p / MKV / WEB-DL / QOQ
174 MBhttpX264480p / MKV / TBS
1 GBhttpX264SD / MKV / TBS
2 GBhttpX264720p / MKV / TBS
847 MBhttpX264720p /
624 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
385 MBhttpX264720p / 300MB /
402 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
182 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / BWBP
2 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
2 GBhttpX2641080p / MKV / WEB-DL / THE
343 MBhttpX264480p / MKV / TBS
600 MBhttpX264SD / MKV / TBS
819 MBhttpX264720p / MKV / TBS
847 MBhttpX264720p /
316 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
385 MBhttpX264720p / 300MB /
203 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
182 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / BWBP
1 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
2 GBhttpX2641080p / MKV / WEB-DL / QOQ
530 MBhttpX2641080p / 500MB / MKV / TBS
174 MBhttpX264480p / MKV / TBS
1 GBhttpX264SD / MKV / TBS
2 GBhttpX264720p / MKV / TBS
847 MBhttpX264720p /
625 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
385 MBhttpX264720p / 300MB /
402 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
182 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / BWBP
2 GBhttpX2641080p / MKV / TBS
2 GBhttpX2641080p / MKV / WEB-DL / QOQ
1 GBhttpX2641080p / 500MB / MKV / TBS
343 MBhttpX264480p / MKV / TBS
602 MBhttpX264SD / MKV / TBS
822 MBhttpX264720p / MKV / TBS
847 MBhttpX264720p /
316 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
385 MBhttpX264720p / 300MB /
203 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
182 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / BWBP
174 MBhttpX264480p / MKV / TBS
600 MBhttpX264SD / MKV / TBS
819 MBhttpX264720p / MKV / TBS
847 MBhttpX264720p /
316 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
385 MBhttpX264720p / 300MB /
203 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
182 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / BWBP
173 MBhttpX264480p / MKV / TBS
1 GBhttpX264SD / MKV / TBS
2 GBhttpX264720p / MKV / TBS
847 MBhttpX264720p /
624 MBhttpX264720p / 300MB / MKV / TBS
385 MBhttpX264720p / 300MB /
401 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / TBS
182 MBhttpX265720p / X265 / 200MB / MKV / BWBP
343 MBhttpX264480p / MKV / TBS
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 14
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 13
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 12
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 11
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 10
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 9
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 8
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 7
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 6
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 5
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 4
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 3
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 2
کیفیت و لینک دانلود کدک نوع حجم Season 1

" دانلود سریال The Voice " دارای 2 دیدگاه.

 1. kinga

  سلام
  قسمت 8 و 9 لینک x265 کار نمیکنه …
  لطفا بررسی کنین… ممنون

  • intelligent

   بررسی شد لینک سالم است اگر مشکلی در دانلود دارید از پشتیبانی اعلام کنید تا مشکل شما حل شود

دیدگاه شما